شرکت رسان با بهره گيري از تجربه مديران خود در صنعت برق و با بکارگيري نيروي متخصص و مجرب و استفاده از تجهيزات مدرن فعاليت خود را در سال 1380 آغاز نمود
Rasan Technology Services. All Rights Reserved. Copyright © 2009 - 2011